Massif-Central

Massif - Central


Tlac


Kontakt


Galéria
Fotografie
VideoProjekt :

Na najvyšších vrcholoch Európy

Cielom tohto projektu je vytvorit skupinu horolezcov, ktorí uskutocnia expedíciu na 27 najvyšších vrcholov Európskej Únie. Každá expedícia bude vedená Jean-Pierre FRACHON, horským vodcom z francúzskeho regiónu Auvergne (Centrálne horstvo).
Organizácia bude riadená firmou ATALANTE, cestovnou a prieskumnou agentúrou a jej miestnymi partnermi v každej krajine, ktorú expedícia navštívi.

Polnohospodárstvo a turistika ruka v ruke

V každej krajine clenovia expedície uskutocnia agroturistickú štúdiu, ktorá vykoná audit zvyklostí každej európskej krajiny v tejto oblasti, aby využili nové metódy rozvoja miestnej horskej ekonomiky z Centrálneho masívu Francúzska.
Výstup na najvyšší vrchol každej clenskej krajiny Európskej únie je historicky prvý, ktorý sa koná s podporou médií a inštitúcií.

MYŠLIENKY, PROJEKT, AKTIVITY A
ICH VZÁJOMNÁ VÝMENA MEDZI OBYVATELMI
27 KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Myšlienka :

Uskutocnit štúdiu a audit rozvoja agroturistiky vhodný pre využitie v územiach Centrálnych masívov, aby boli po prvýkrát zlezené najvyššie vrcholy v každej clenskej krajine Európskej únie.

2. Projekt :

Oslovit obyvatelov z územia Centrálneho masívu v 27 krajinách Európskej únie. Títo budú spoznávat a študovat organizáciu života na vidieku a agroturistiku vo vzájomne si zodpovedajúcich zónach horských oblastí. V rovnakom case, budú realizované expedície na najvyššie vrcholky v každej z týchto 27 krajín. Tento projekt bol naplánovaný, vytvorený a bude realizovaný asociáciou “Sancy Europe Mountains” v spolupráci s firmou Atalante pri organizácii týchto expedícií.

3. Aktivity :

V case jún 2007 až október 2012, bude 10 expedícií s poctom 10 osôb tvoriacich tým expedície, realizovat tento projekt. Každú z týchto expedícií bude viest Jean Pierre Frachon a Michel Mathé a 6 horolezcov (rozdielnych pre každú expedíciu), 2 novinári, z toho jeden fotoreportér.

4. Výmeny skúseností medzi obyvatelmi 27 krajín Európskej únie :

Pocas týchto 10 expedícií, obyvatelia území Centrálnych horstiev budú môct privítat a stretnút delegácie z partnerských krajín pri tejto mimoriadnej príležitosti – osobných stretnutí. Dôvod týchto stretnutí je zúcastnit sa na vytváraní trvalých vztahoch medzi obyvatelmi krajín Európskej únie.


Espace annonceurs :

votre publicité ici !